Uvjeti korištenja

Web stranicom financijskapismenost.club (dalje u tekstu: Web stranica) upravlja udruga KLUB FINANCIJSKE PISMENOSTI, Mikulići 22C, Zagreb, OIB: 27844309753 (dalje u tekstu: Udruga), a ovi Uvjeti korištenja reguliraju odnos između Web stranice i korisnika navedene Web stranice (dalje u tekstu: Korisnik) glede korištenja iste.

Koristeći Web stranicu Korisnik pristaje i slaže se postupati sukladno odredbama sadržanim u ovim Uvjetima korištenja, a Udruga omogućava i dozvoljava Korisniku isključivo za osobnu nekomercijalnu uporabu pravo razgledavanja, ispisa ili kopiranja sadržaja Web stranice.

Usluge i informacije predstavljene na Web stranici nisu investicijski savjet niti predstavljaju poziv na bilo koji oblik investiranja i služe isključivo u informativnu i edukativnu svrhu, te nisu zamjena za investicijsko savjetovanje za to kvalificirane osobe. 

Jedini savjet kojeg dajemo u vezi investiranja je da se posavjetujete sa kvalificiranom osobom u tom području, ali opet dva puta razmislite o svojim postupcima i planiranim akcijama glede sudjelovanja na financijskom tržištu.

Sadržaj na Web stranici ne predstavlja investicijski savjet niti se smije tumačiti kao preporuka za trgovanje na tržištu kapitala i ostalim financijskim tržištima. Kompaniju se odriče odgovornosti i ograđuje od bilo kakvog eventualnog gubitka nastalog trgovanjem na osnovu informacija i sadržaja na Web stranici. Sve izneseno je isključivo u edukacijsku i informativnu svrhu. Prije početka investiranja važno je razumjeti rizike. Trgovina dionicama, futures ugovorima, valutama, CFD-ovima, opcijama i ostalim financijskim instrumentima uključuje visoki rizik, pa postoji mogućnost od gubitka cjelokupnog kapitala. Jedina preporuka koju dajemo je da se posavjetujete sa ovlaštenim investicijskim savjetnikom. 

Sadržaj Web stranice ne smije se koristiti u komercijalne svrhe, kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, prikazivati, preinačavati, povezivati ili na bilo koji drugi način mijenjati bez izričitog pristanka Kompanije i/ili koristiti na bilo koji način na koji bi Kompaniji i/ili bilo kojoj trećoj osobi mogla biti uzrokovana šteta. Posjećivanjem i/ili korištenjem Web stranice Korisnik ne stječe, niti izričito niti prešutno, nikakvu licenciju ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva koje pripada Kompaniji ili trećim osobama. 

Udruga će uložiti razumne napore kako bi Web stranica funkcionirala, no nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje istih, niti za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa podataka na internetu. 

Podatci sadržani na Web stranici dostupni su javnosti isključivo u informativne svrhe te time Udruga nikome i nigdje, izravno niti neizravno, ne nudi sklapanje poslova. 

Podatci sadržani na Web stranici, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali Udruga ne tvrdi niti daje ikakva jamstva da su potpuni ili točni, te ih treba na taj način shvaćati. Sve informacije i podatci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste te Udruga niti izričito niti prešutno ne jamči bilo kojem Korisniku ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost ili potpunost. Predmetni su podaci takve prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli. Zato Korisnik treba verificirati svaki podatak prikupljen putem Web stranice prije no što temeljem njih djeluje i donosi odluke. 

Udruga će uložiti razuman napor glede točnosti i aktualnosti informacija i podataka na Web stranici, no ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Informacije objavljene na Web stranici ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te njihovim korištenjem Korisnik izražava suglasnost da Udruga nije i neće biti odgovorna ako Korisnik ne ostvari svoja očekivanja vezana za objavljene informacije. Nadalje, Udruga zadržava pravo promjene bilo kojeg sadržaja objavljenog na Web stranici, kao i pravo da onemogući pristup i/ili da ukine Web stranicu, sve po vlastitoj prosudbi, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. 

Udruga neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štete, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Web stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju. 

Udruga može na Web stranici prihvatiti stavljanje tuđih oglasa. Postojanje takvih oglasa ni u kojem slučaju ne znači da Udruga na bilo koji način preporučuje te oglašivače. 

Web stranica sadrži, isključivo kao pomoć Korisniku, linkove na druge web stranice. Korištenje takvih linkova ili web stranica je isključivo odgovornost Korisnika. Udruga neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na Web stranici ne podrazumijeva da Udruga prihvaća bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih internetskih stranica. 

Udruga je poduzele mjere sigurnosti kojima informacije i podatke kojima raspolaže štiti od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog stjecanja od strane trećih osoba. Međutim, nije moguće postići potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na internetu. Zbog toga, Udruga ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti posljedično zlouporabi, izmjeni ili neovlaštenom stjecanju podataka koji se prenose putem Interneta. 

Web stranica se u razumnoj mjeri provjerava protiv virusa, crva i ostalih zlonamjernih programa. Radi nesmetanog korištenja koristite svoj vlastiti antivirus program te originalne operativne sustave sa instaliranim svim sigurnosnim zakrpama. Korespondencija elektroničkom poštom preko interneta može biti podložna neovlaštenom pristupu trećim osobama ili neisporučena na ispravnu adresu, te vrijeme dostave može varirati od nekoliko trenutaka do neisporučivanja. Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje i održavanje svoje računalne opreme, kako za hardware tako i za software, kao i za drugu opremu koju koriste za posjećivanje i za korištenje Web stranice. Udruga nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Web stranice. Udruga zadržava pravo izmjene sadržaja Web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Takve izmjene obvezuju Korisnika te Vam preporučujemo da Web stranicu često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njenom sadržaju. 

U slučaju povrede odredaba Uvjeta korištenja, Udruga zadržava pravo koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup stranici sa određene Internet adrese. 

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova. 

Ukoliko Vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite niti posjećujete ovu Web stranicu. Posjetom i/ili korištenjem Web stranice, potvrđujete da pristajete na primjenu ovih Uvjeta korištenja.

Zadnja izmjena Uvjeta korištenja, 13. veljače 2023.